Bar Wiser 22 SMF - Obrada armature


Automatski dvosmjerni savijač namjenjen za obradu ravnih profila (do Ø 22 mm) te obradu namotaja (jedan namotaj od Ø 16 mm ili dva namotaja od Ø 12 mm). Okarakteriziran je sa premjestivim sistemom za ravnanje namotaja, što omogućava da se pređe od obrade namotaja do savijanja u vrlo kratkom vremenu.

  • Maksikmalna brzina povlačenja je 100m/min.
  • Interna i eksterna ravnalica armature
  • Pneumatski pritisak na prijenosnim kotačima
  • Automatska izrada oblika dijametra do 22 mm
  • Web teleasistent
Radni kapacitet 1 šipka 8 ÷ 22 mm
2 šipke 8 ÷ 16 mm
Centralna osovina 32 ÷ 100 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 685°/sec
Maksimalna brzina povlačenja 100m/min
Snaga stroja 2 kW
Radni pritisak 7bar

Premještajuća jedinica sa više odjeljaka.

Dozvoljava promjenu profila za obradu u tek nekoliko sekundi.

Stock Master

Stock Master sistem (prva dva elementa fiksirane linije za rukovanje) osigurava stalnu pristupnost snopova šipki čak i ako su snopovi spremljeni u različite sekcije.

Dvodimenzionalni čitač koda

Dozvoljava učitavanje programa za procesuiranje u upravljački dio stroja.

Postolje za pay-off mod. PF

Pay-off sa pojačanim okvirom i mehaničkim komponentama. Opremljen je sa podesivom pneumatskom kočnicom s kojom se kontrolira preko kontrolne ploče glavnog stroja. Sadrzi fiksni drzač sa tvrdim čeličnim valjcima. Kapacitet je do 3500 kg.

Postolje za pay-off mod. MP

Pay-off sa pojačanim okvirom i mehaničkim komponentama. Opremljen je sa podesivom pneumatskom kočnicom s kojom se kontrolira preko kontrolne ploče glavnog stroja. Sadrzi fiksni drzač sa tvrdim čeličnim valjcima. Kapacitet je do 2500 kg.

Dizalica za promjenu namotaja

Drzač namotaja