Mega Genius - Obrada armature


Mega Genius je automatski dobavljač, internacionalno patentirani stroj. Zahvaljujući inovativnom sistemu rada, Mega Genius uzima, broji i pomiče šipke na potpuno automatiziran način. Sa Mega Geniusom čuvate Vaš novac i ubrzavate produktivnost zbog fleksibilnosti rada i brzine stroja.

Prednosti:

  • 1. Mega Genius je ekstremno brz kada se usporedi sa ručnim načinom dobavljanja šipaka. Rezultat je veća produktivnost po satu za svaki tip linije za rezanje.
  • 2. Nema potrebe za teškim i opasnim rukovanjem, potpuna automatiziranost osigurava uštedu radne snage i sredstava.
  • 3. Eliminacija ručnog rukovanja sa šipkama poboljšava sigurnost na poslu.
  • 4. Mega Genius-ova specijalna struktura je dizajnirana tako da može dobavljati šipke u različitim dijametrima linijama za rezanje i prilagođavati se dimenzijama, što znači:
  • - a. skraćuje vrijeme pripremanja stroja za rad
  • - b.prilagoditi se dimenzijama tako da odgovara prostoru gdje se montira
  • - c. veća fleksibilnost cijelog pogona
  • 5. Mogućnost da se optimiziraju procedure rezanja, što rezultira manjim brojem otpadnog materijala.

Spremište šipki

Pokretno spremište šipki za Mega Genius Cantilever verziju