Opti Pocket - Obrada armature


Opti Pocket je vrlo produktivan stroj i idealno je rješenje za pogone koji izrađuju velik broj po količini malih i srednjih narudžbi. Posebno je dizajniran za obradu materijala za izradu kućanstava. Opti Pocket sadrži metalne kutije za pohranu odrezanih šipki sa strane stola, što uvelike olakšava rad. Opti Pocket je opremljen sa dodatnom jedinicom za premještanje paralelno sa jedinicom za rezanje. Na ovaj način, odrezane šipke se raspoređuju usporedno na trakama sa valjcima tako da se optimizira iskoristivost. To znači da se ista traka sa valjcima može koristiti da se spreme različiti radni nalozi.

Opti Pocket - 65 T
Radni kapacitet 1 šipka Ø 32 mm
2 šipke Ø 26 mm
3 šipke Ø 22 mm
4 šipke Ø 16 mm
Rezovi po minuti 30
Snaga stroja 10 kW
Brzina pomaka na šinama 12 m/min
Maksimalna brzina povlačenja 160 m/min
Radni pritisak 7 bar
Opti Pocket - 110 Servo
Radni kapacitet 1 šipka Ø 40 mm
2 šipke Ø 32 mm
3 šipke Ø 28 mm
4 šipke Ø 20 mm
5 šipki Ø 16 mm
Rezovi po minuti 25
Snaga stroja 11 kW
Brzina pomaka na šinama 12 m/min
Maksimalna brzina povlačenja 135 m/min
Radni pritisak 7 bar

Genius automatski dobavljač

Potpuno automatsko punjenje stroja bez potrebe za operatorom.

Pogonski servo-motor

Osigurava veliku brzinu dobavljanja i bolju preciznost pri mjerenju.

Hi-Tech Paket

Jedinica za dobavljanje koja je pogonjena servomotorom i opremljena je dodatnim fotoćelijama za testiranje rezanja.

Stock Master

Stock Master sistem (prva dva elementa fiksirane linije za rukovanje) osigurava stalnu pristupnost snopova šipki čak i ako su snopovi spremljeni u različite sekcije.

Oprema za vanjsko smještanje za radne stolove za rezanje.

Hidraulični drzač za šipke