Poslovna rješenja

Naša ponuda pokriva potrebe velikih i malih firmi sa širokim opsegom moćnih strojeva za rezanje (Bat, Optibat, Moby Pocket, Opti Pocket), strojeva za savijanje sa visokim performansama rada (Robomaster 45 i Robomaster 60) i potpornih savijača (Coil, Bar Wiser, Eura i Hyper), te mnogo drugih strojeva prilagođenih Vašim potrebama.

Jedan od najnovijih i najboljih sistema za potpunu automatizaciju rezanja: Megagenius, otvara nove perspektive za sve firme koje se bave obradom i izradom armature.