Bar Wiser 22 S - Obrada armature


Dvosmjerni stroj za savijanje armaturnih profila i rezanje istih. Bar Wiser 22 S je okarakteriziran sa donjom i gornjom operativnom linijom. Savijanja na desnoj strani profila se obavljaju na gornjoj liniji, dok se savijanja na donjoj liniji obavljaju na lijevoj strani. Ovo je omogućeno sa klupom za odlaganje gotovih profila, kliještima sa hvatanje i mobilnim stoperom sa mjeračem dužine. Bar Wiser 22 S je radna linija za rezanje i savijanje u jednom. Osigurava visoku efikasnost posebno za kupce koji masovno proizvode elemente za izgradnju kućanstava.

  • Maksikmalna brzina povlačenja je 120m/min.
  • Pneumatski pritisak na prijenosnim kotačima
  • Automatska izrada oblika dijametra do 22 mm
  • Web teleasistent
Radni kapacitet 1 šipka 8 ÷ 22 mm
2 šipke 8 ÷ 16 mm
3 šipke 8 ÷ 10 mm
Centralna osovina 32 ÷ 100 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 840°/sec
Maksimalna brzina povlačenja 120m/min
Snaga stroja 2 kW
Radni pritisak 7bar

Genius automatski dobavljač

Potpuno automatsko punjenje stroja bez potrebe za operatorom.

Ulazno spremište armature

Premještajuća jedinica sa više odjeljaka.

Dozvoljava promjenu profila za obradu u tek nekoliko sekundi.

Stock Master

Stock Master sistem (prva dva elementa fiksirane linije za rukovanje) osigurava stalnu pristupnost snopova šipki čak i ako su snopovi spremljeni u različite sekcije.

Dvodimenzionalni čitač koda

Dozvoljava učitavanje programa za procesuiranje u upravljački dio stroja.