Eura 20 - Obrada kolutova


Eura 20 je dvosmjerni savijač, sa dvije glave za savijanje, prilagođen za proizvodnju oblika sa krivinama na oba kraja koristeći šipke debljine do Ø 20 mm ili dvije šipke Ø 16 mm. Ova linija opremljena je sa klapnom za skupljanje oblika, uvodnim otvorom za šipke i Sapiens tehnologijom, koja omogućava potpunu automatizaciju sitema izravnavanja šipki. Eura 20 omogućava proizvodnju posebnih profila zahvaljujući gornjoj radnoj liniji koja dopušta savijanje u desnu stranu, dok donja radna linija vrši savijanja u lijevu stranu.

  • Maksikmalna brzina povlačenja je 140m/min
  • Ravnalice sa zasebnim pozicijama i prilagodljivim pregledom
  • Sistem protv zapetljavanja
  • Web teleasistent
Radni kapacitet 1 šipka 6 ÷ 20 mm
2 šipke 6 ÷ 16 mm
Centralna osovina 25 ÷ 150 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 840°/sec
Maksimalna brzina povlačenja 140m/min
Maksimalna udaljenost savijanja 1950mm
Snaga stroja 8 kW
Radni pritisak 7 bar