Reta Line Super - Obrada kolutova


Ovaj modularni pogon je sastavljen od brze automatske ravnalice armature sa namotima, mogu obrađivati namotaje do Ø 20 mm. Brzina povlačenja dostiže i do 300m/min!