Bar Wiser 28 Pk0 - Obrada armature


Bar Wiser 28 Pk0 je ekstremno moćna linija za savijanje i rezanje armaturnih šipki sa dvije glave za savijanje. Ima kapacitet obrade profila i do 28 mm Ø (20 mm Ø za dvije šipke ili 12 mm Ø za tri šipke). Zato što je tako fleksibilan i moćan, posebno je prikladan za, po veličini, srednje i velike centre za obradu armature kao zamjena za tradicionalne radne stolove za rezanje i robote za savijanje kao i za centre čiji je cilj sortiranje na radnom stolu stroja. Zahvaljujući opcionalnim spremnicima, šipke i profili različitih dijametara i dimenzija mogu biti klasificirani automatski. Prijenos je automatski kontroliran pomoću kontrolnog softvera preko kontrolne ploče.

  • Maksikmalna brzina povlačenja je 180m/min.
  • Automatska izrada oblika dijametra do 28 mm
  • Web teleasistent
Radni kapacitet 1 šipka 8 ÷ 28 mm
2 šipke 8 ÷ 20 mm
2 šipke 8 ÷ 13 mm
Centralna osovina 40 ÷ 200 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 574°/sec
Maksimalna brzina povlačenja 180m/min
Snaga stroja 3 kW