Shear Line 150 VBM1 - Obrada armature


Integrirana linija za rezanje, optimiziranje i slaganje šipki. Baziran na CHV 160, koji je montiran na fiksno postolje sa oštricom od 16 cm. VBM1 je jedinica za odlaganje s pokretnim postoljem širokim 15 cm namijenjenim za mjerenje koje se podešava sukladno sa stavkama na upravljačkoj ploči.

Radni kapacitet 1 šipka Ø 50 mm
2 šipke Ø 36 mm
3 šipke Ø 32 mm
5 šipki Ø 25 mm
6 šipki Ø 20 mm
8 šipki Ø 16 mm
9 šipki Ø 14 mm
11 šipki Ø 12 mm
Rezovi po minuti 16
Snaga stroja 13 kW
Moć rezanja 100 T
Korisna širina rezanja 150mm

Konzola CON-G

Kontrolna ploča za ručnu uporabu linije za rezanje opremljenom monitorom koje prate škare. Pomaže pri rezanju na poluautomatski način.

Ferriera FA

Spremište šipki može da se sastoji od jednog do šest odjeljaka. Sastoje se od robusnih, varom pojačanih okvira. Opremljena su sa stepenicama i hodalicama, tako da se može raditi u potpunoj sigurnosti. Odjeljci imaju pneumatski pogonjene robotske ruke, koje služe za prebacivanje šipki na donje dijelove. U donjem dijelu, pored trake za dobavljanje, smještene su dvije pneumatske robotske ruke za prebacivanje preuzetih šipki.

Ulazna transportna traka

Ulazna transportna traka sa gumenim rolama koje reduciraju buku, promjera 14 cm i širine 15 cm, pogonjena je sa motorom od 3 kW. Skuplja šipke od 2 prethodna sistema za pohranjivanje i prebacuje ih do rezalice. Zadnji dio trake prije rezalice ponire automatski dolje u nastojanju da izbjegne moguće preopterecenje strukture i moguće ostećenje šipki. Da se postigne što veća točnost, šipke se automatski ravnaju prije procesa mjerenja.

Spremište

Spremište je napravljeno od modularnih elemenata koji izoliraju zvuk, te je opremljeno sa pneumatski pogonjenom skretalicom koje dozvoljava otvaranje ili zatvaranje odjeljaka. Sastoji se od 3, 4 ili 5 odjeljaka.