Opti Cut - Obrada armature


Stacionarni pogon za mjerenje i rezanje, sa škarama kojim upravlja servomotor

  • Elektro-mehanička glava za pohranu i rezanje
  • Pohrana pomocu servomotora
  • Traka za mjerenje
  • Traka za transfer
  • Oprema za spremanje naloga
  • Fotoćelijska oprema za testiranje rezanja
  • Konzola sa LCD ekranom u boji
Bat - 65 T
Radni kapacitet 1 šipka Ø 32 mm
2 šipke Ø 26 mm
3 šipke Ø 22 mm
4 šipke Ø 16 mm
Rezovi po minuti 30
Snaga stroja 3 kW
Maksimalna brzina povlačenja 160 m/min
Radni pritisak 7 bar
Bat - 110 Servo
Radni kapacitet 1 šipka Ø 40 mm
2 šipke Ø 32 mm
3 šipke Ø 28 mm
4 šipke Ø 20 mm
5 šipki Ø 16 mm
Rezovi po minuti 25
Snaga stroja 4 kW
Maksimalna brzina povlačenja 135 m/min
Radni pritisak 7 bar