Bar Wiser 22 N - Obrada armature


Automatski dvosmjerni savijač, idealan za masovnu proizvodnju svih armaturnih oblika. Ovaj sistem dozvoljava oblikovanje koristeći šipke debele i do 22 mm Ø, ili dvije šipke od 16 mm Ø.

  • Maksikmalna brzina povlačenja je 120m/min.
  • Pneumatski pritisak na prijenosnim kotačima
  • Automatska izrada oblika dijametra do 22 mm
  • Web teleasistent
Radni kapacitet 1 šipka 8 ÷ 22 mm
2 šipke 8 ÷ 16 mm
3 šipke 8 ÷ 10 mm
Centralna osovina 32 ÷ 100 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 840°/sec
Maksimalna brzina povlačenja 120m/min
Snaga stroja 2 kW
Radni pritisak 7bar

Genius automatski dobavljač

Potpuno automatsko punjenje stroja bez potrebe za operatorom.

Ulazno spremište armature

Premještajuća jedinica sa više odjeljaka.

Dozvoljava promjenu profila za obradu u tek nekoliko sekundi.

Stock Master

Stock Master sistem (prva dva elementa fiksirane linije za rukovanje) osigurava stalnu pristupnost snopova šipki čak i ako su snopovi spremljeni u različite sekcije.

Dvodimenzionalni čitač koda

Dozvoljava učitavanje programa za procesuiranje u upravljački dio stroja.