Optibat 3 - Obrada armature


Optibat 3 je vrlo produktivan stroj i idealno je rješenje za pogone koji izrađuju velik broj po količini malih i srednjih narudžbi. Posebno je dizajniran za obradu materijala za izradu kućanstava. Optibat 3 je opremljen sa dodatnom jedinicom za premještanje paralelno sa jedinicom za rezanje. Na ovaj način, odrezane šipke se raspoređuju usporedno na trakama sa valjcima tako da se optimizira iskoristivost. To znači da se ista traka sa valjcima može koristiti da se spreme različiti radni nalozi.

Optibat 3 - 65 T
Radni kapacitet 1 šipka Ø 32 mm
2 šipke Ø 26 mm
3 šipke Ø 22 mm
4 šipke Ø 16 mm
Rezovi po minuti 25
Snaga stroja 8 kW
Brzina pomaka na šinama 12 m/min
Maksimalna brzina povlačenja 115 m/min
Radni pritisak 7 bar
Optibat 3 - 110 Servo
Radni kapacitet 1 šipka Ø 40 mm
2 šipke Ø 32 mm
3 šipke Ø 28 mm
4 šipke Ø 20 mm
5 šipki Ø 16 mm
Rezovi po minuti 25
Snaga stroja 9 kW
Brzina pomaka na šinama 12 m/min
Maksimalna brzina povlačenja 145 m/min
Radni pritisak 7 bar

Genius automatski dobavljač

Potpuno automatsko punjenje stroja bez potrebe za operatorom.

Pogonski servo-motor

Osigurava veliku brzinu dobavljanja i bolju preciznost pri mjerenju.

Hi-Tech Paket

Jedinica za dobavljanje koja je pogonjena servomotorom i opremljena je dodatnim fotoćelijama za testiranje rezanja.

Spremište ostataka

Zajedno sa košem za ostatke, osigurava spremanje ostataka po dijametru bez da okupira kanale za optimizaciju.

Prekretač

Oslobađa izrezane šipke sa radnog stola.

Stock Master

Stock Master sistem (prva dva elementa fiksirane linije za rukovanje) osigurava stalnu pristupnost snopova šipki čak i ako su snopovi spremljeni u različite sekcije.

Hodalica sa sigurnosnom ogradom

Oprema za vanjsko smještanje za radne stolove za rezanje.

Hidraulični drzač za šipke

Fiksirano spremište

Odjeljak za označavanje naloga