Robomaster 60 - Obrada armature


Automatska linija za savijanje šipki sposobna je automatski savijati u jednom smjeru te dopušta ručno savijanje u dva smjera. Savršena linija za poslove u kojima se velika količina šipki treba savijati u jednom smjeru ili gdje se kratki komadi šipki trebaju saviti na dvije strane. Opremljena je sa trakom za dobavljanje koja se sastoji od motoriziranih gumenih valjaka, utovarivača šipki, diska za aranžiranje šipki, mobilnih kliješta na horizontalnoj ruci, platforme za dizanje šipki i servomotora.

Radni kapacitet 1 šipka Ø 40 mm
1 šipka Ø 36 mm
2 šipke Ø 32 mm
3 šipke Ø 28 mm
4 šipke Ø 26 mm
5 šipki Ø 20 mm
6 šipki Ø 16 mm
Radni kapacitet sa osovinom za učvršćivanje: 1 šipka Ø 50 mm
1 šipka Ø 40 mm
2 šipke Ø 36 mm
3 šipke Ø 32 mm
4 šipke Ø 28 mm
5 šipki Ø 22 mm
6 šipki Ø 20 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 72°/sec
Maksimalna brzina pomaka savijanja 56m/min
Snaga stroja 2 kW