Edukacija

U sastavu usluga, pružamo obuku na kupljenim strojevima. Princip rada na strojevima za obradu armature poučavamo obično nakon montaže strojeva ili po Vašem zahtjevu. Svi strojevi koriste modernu upravljačku elektroniku sa vrlo jednostavnim i intuitivnim sučeljima za kontrolu rada, te dolaze zajedno sa kompletnim instrukcijama za rad.