Shear Line 500 VMT - Obrada armature


Proizvodna linija namjenjena rezanju, optimiziranju i spremanju šipki. Prikladna je masovnoj proizvodnji i temeljena je na CGS 500, koja je montirana na fiksno postolje, sa oštricom od 50 cm. Sadrži VMT mjernu jedinicu sa mobilnom trakom koja može istovarati izrezane šipke sa obje strane stroja. Rezalica je postavljena na pokretnoj platformi cije se kretnje mogu točno podesiti zbog pužnog prijenosa sistema za pokretanje. Sadrži automatski sistem podmazivanja, tank za hidraulično ulje od 500 litara, nakrivljene oštrice koje proizvode vrlo malo buke, otpadni koš ispod rezalice sa kotačima i kukama za dizanje i lako istovaranje.

Radni kapacitet 2 šipke Ø 50 mm
6 šipki Ø 40 mm
12 šipki Ø 32 mm
15 šipki Ø 25 mm
18 šipki Ø 20 mm
23 šipke Ø 16 mm
Rezovi po minuti 12-15
Snaga stroja 22 kW
Moć rezanja 250 T
Korisna širina rezanja 510mm

Konzola CON-G

Kontrolna ploča za ručnu uporabu linije za rezanje opremljenom monitorom koje prate škare. Pomaže pri rezanju na poluautomatski način.

Konzola CON-S

Kontrolna ploča za automatsku uporabu linije za rezanje sa opremljenim industrijskim računalom, monitorom od 31 cm i kontrolnim programima. Easy-optimo softver uključen.

Ferriera FA

Spremište šipki može da se sastoji od jednog do šest odjeljaka. Sastoje se od robusnih, varom pojačanih okvira. Opremljena su sa stepenicama i hodalicama, tako da se može raditi u potpunoj sigurnosti. Odjeljci imaju pneumatski pogonjene robotske ruke, koje služe za prebacivanje šipki na donje dijelove. U donjem dijelu, pored trake za dobavljanje, smještene su dvije pneumatske robotske ruke za prebacivanje preuzetih šipki.

Ulazna transportna traka

Ulazna transportna traka sa gumenim rolama koje reduciraju buku, promjera 14 cm i širine 15 cm, pogonjena je sa motorom od 3 kW. Skuplja šipke od 2 prethodna sistema za pohranjivanje i prebacuje ih do rezalice. Zadnji dio trake prije rezalice ponire automatski dolje u nastojanju da izbjegne moguće preopterecenje strukture i moguće ostećenje šipki. Da se postigne što veća točnost, šipke se automatski ravnaju prije procesa mjerenja.

Spremište

Spremište je napravljeno od modularnih elemenata koji izoliraju zvuk, te je opremljeno sa pneumatski pogonjenom skretalicom koje dozvoljava otvaranje ili zatvaranje odjeljaka. Sastoji se od 3, 4 ili 5 odjeljaka.

Pocket

Spremište za zvučnom izolacijom. Nudi prednost istovaranja i utovaranja bez posebnog prioriteta ili restrikcije radnog ciklusa. Pocket je važan element gdje je linija za rezanje ograničena u dužini.

CPO

Mobilni nosač namjenjen pohranjivanju i transferu šipki. Može se puniti poprečno i opremljen je sa pneumatskim uređajem za otklanjanje.

Radni stolovi