Robomaster 45 - Obrada armature


Linija za oblikovanje Robomaster 45 omogućava potpuno automatsko savijanje i proizvodnju bilo kakvih oblika armature. Štoviše, kliješta za držanje armature mogu obavljati neovisne operacije na obje jedinice za savijanje, tako da se ušteduje vrijeme izrade oblika. Opremljen je sa trakom za dobavljanje koja se sastoji od motoriziranih gumenih valjaka, utovarivača šipki, 2 diska za aranžiranje šipki te dvije jedinice za savijanje (jedna fiksna, a druga mobilna). Kapacitet rada sa osovinom za učvršćivanje je n° 1 šipka Ø 40mm; n° 2 šipke Ø 32mm.

Radni kapacitet 1 šipka Ø 36 mm
1 šipka Ø 32 mm
2 šipke Ø 28 mm
3 šipke Ø 22 mm
4 šipke Ø 20 mm
5 šipki Ø 16 mm
Radni kapacitet sa osovinom za učvršćivanje: 1 šipka Ø 40 mm
2 šipke Ø 32 mm
4 šipke Ø 20 mm
5 šipki Ø 16 mm
Maksimalni kut savijanja 180°
Maksimalna brzina savijanja 34 - 50°/sec
Maksimalna brzina pomaka savijanja 45m/min
Snaga stroja 3 kW

Dvodimenzionalni čitač koda

Dozvoljava učitavanje programa za procesuiranje u upravljački dio stroja.

Platforma za dizanje šipki

Pomaže operatoru stroja pri ručnom stanju rada

Epoxy kit

Oprema za procesuiranje šipki prekrivenih epoxyem bez oštećenja površine.

Dodatna oprema za proizvodnju specijalnih oblika

Oprema za savijanje sa osovinom za učvršćivanje

Oprema za automatsku izradu većeg radijusa