Versa Line - Mrežne linije


Versa-Line linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine od Ø3 do Ø13mm. Ova linija za zavarivanje je dobra za proizdvodnju potpornih armaturnih mreža. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Fleksibilna produkcija
  • Velik kapacitet rada
  • Brze promjene na dizajnu mreža
  • Web teleasistent
Nominalna širina 1.25m ÷ 2.50m
Dužina mreže 3 ÷ 9m
Poprečni razmak između varova min. 50mm
Beskoračni poprečni razmak između varova min. 20mm
Uzdužni dijametar 4 ÷ 13 mm
Poprečni dijametar 4 ÷ 13 mm
Maksimalna radna brzina 120 poprečnih žica u minuti