Smart Mesh Bar-Coil - Mrežne linije


Smart Mesh linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine Ø3 do Ø 10 mm. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Visoko kvalitetne armaturne mreže
  • Prihvatjiva cijena
  • Web teleasistent
Nominalna širina 1.25 - 2.5m
1.4 - 3m
Maksimalni broj uzdužnog spajanja šipki 24 - 28
Maks. dužina namotane mreže 55m
Poprečni razmak između varova min. 100mm (50mm na zahtjev)
Beskoračni poprečni razmak između varova min. 20 mm
Uzdužni/poprečni dijametar 3 - 6mm
Maksimalna radna brzina 100 poprečnih žica u minuti