My Mesh - Mrežne linije


My-Mesh linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine od Ø4 do Ø16mm. Ova linija za zavarivanje je idealna za proizdvodnju posebno namijenjenih armaturnih mreža sa specijalnim oblicima. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Fleksibilna produkcija
  • Prilagodljiv broj glava za zavarivanje
  • Brze promjene na dizajnu mreža
  • Web teleasistent
Nominalna širina 400 mm ÷ 1600 m
Dužina mreže 2 ÷ 7 m
Poprečni razmak između varova min. 50mm
Uzdužni dijametar 4 ÷ 16 mm
Poprečni dijametar 4 ÷ 13 mm
Maksimalna radna brzina 90 poprečnih žica u minuti