Mesh Line Bar-Coil - Mrežne linije


Mesh-Line linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine Ø3 do Ø 10 mm. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Proizvodnja armaturne mreže u srednjem i velikom obimu količine
  • Visoko kvalitetne armaturne mreže
  • Web teleasistent
Nominalna širina 1.25 - 2.5m
1.25 - 3m
Dužina mreže 2 - 6m
Maks. dužina namotane mreže 55m
Poprečni razmak između varova min. 100mm (50mm na zahtjev)
Beskoračni poprečni razmak između varova min. 20mm
Uzdužni/poprečni dijametar 3 - 10mm
Maksimalna radna brzina 120 poprečnih žica u minuti