Mesh Line Bar-Bar - Mrežne linije


Mesh-Line linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine Ø3 do Ø 12 mm. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Proizvodnja armaturne mreže u srednjem obimu količine
  • Visoko kvalitetne armaturne mreže
  • Web teleasistent

Verzije pogona:

Automatska linija za proizvodnju armaturnih mreža sa vertikalnim sistemom odmotavanja kolutova

Automatska linija za proizvodnju armaturnih mreža sa horizontalnim sistemom odmotavanja kolutova

Automatska linija za proizvodnju armaturnih mreža sa horizontalnim sistemom odmotavanja kolutova i uređajem za savijanje armaturnih mreža u role

Nominalna širina 1.25 - 2.5m
1.25 - 3m
Dužina mreže 3 - 6m
Poprečni razmak između varova min. 100mm (50mm na zahtjev)
Beskoračni poprečni razmak između varova min. 20mm
Uzdužni/poprečni dijametar 3 - 12mm
Maksimalna radna brzina 120 poprečnih žica u minuti