MAG - Mrežne linije


MAG je mašina za automatsko sastavljanje armaturnih kaveza od AAC panela zavarivanjem vertikalnih konektora. AAC paneli se koriste u izgradnji podova, vanjskih zidova i interijera. Pogonjen je servo-motorima.

  • Redukcija vremena proizvodnje
  • Bolja kvaliteta proizvoda
  • Manja potreba za radnom snagom
  • Web teleasistent