PRE M - Mrežne linije


Automatska mašina za savijanje armaturnih mreža. Opremljena je sa duplim pogonskim motorom, brzo prilagođavajućim kliještima i sklopkom za tri mehanička programa.

Sadrži:

  • 1. Pojačani okvir
  • 2. Prilagodljivi drzač
  • 3. Prilagodljiva moblina cijev za savijanje (minimalna dužina 70 mm)
PRE 4M
Radni kapacitet 20 šipki - Ø12 mm
30 šipki - Ø10 mm
Širina ploče za mrežu 4 m
Snaga motora 2x 1.5kW
Težina stroja 850 kg
Dimenzije stroja 462x82x110(h) cm
PRE 6M
Radni kapacitet 30 šipki - Ø12 mm
45 šipki - Ø10 mm
Širina ploče za mrežu 6 m
Snaga motora 2x 2.2kW
Težina stroja 1050 kg
Dimenzije stroja 662x82x110(h) cm