Multi Assembler - Mrežne linije


Multi-Assembler linija radi sa unaprijed rezanim šipkama debljine do Ø 25mm. Ova linija za zavarivanje je idealna za proizdvodnju lakih i teških armaturnih mreža. Posebno se namjenjuje za izradu specijalnih, teških mreža ili gdje na mreži treba biti 3d komponenta. Schnellove linije za proizvodnju armaturnih mreža elektro-varom su kompletno modularne te se prilagođavaju različitim potrebama pogona za izradu armature. Poznate su po maloj potrebi za održavanjem i kratkim vremenima namještanja formata i dijametra armaturnih mreža. Ove karakteristike garantiraju visoku fleksbilnost i čine pogon posebno prikladnim za proizvodnju armaturnih mreža srednje veličine.

  • Mobilne glave za zavarivanje
  • Armaturne mreže sa savijenim šipkama
  • Velike mreže
  • Web teleasistent
Nominalna širina 3 - 4m
Dužina mreže do 6m
Poprečni razmak između varova min. 75mm
Beskoračni poprečni razmak između varova min. 20mm
Dijametri žice 25mm sa 16mm ili 20mm sa 20mm