PRT Titan - Mrežne linije


Automatska mašina za savijanje armaturnih mreža. Opremljena je sa duplim pogonskim motorom, brzo prilagođavajućim kliještima i KS31 sklopom.

Sadrži:

  • 1. Pojačani okvir
  • 2. Prilagodljivi drzač
  • 3. Prilagodljiva moblina cijev za savijanje (minimalna dužina 70 mm)
  • 4. KS31 elektronički digitalni programer koji omogućava prilagođavanje kuta savijanja.
PRT 6C Titan
Radni kapacitet 30 šipki - Ø16 mm
45 šipki - Ø12 mm
Širina ploče za mrežu 6 m
Snaga motora 2x 7.5kW
Težina stroja 1900 kg
Dimenzije stroja 680x95x135(h) cm