TRG - Mrežne linije


Elektromehanička oprema za rezanje armaturnih mreža.

Reže u dva smjera pomoću dva 3 kW motora, 0.75 kW motorom za pritisak i 0.55 kW motorom za dobavljanje.

Opremljen je sa:

  • 1. Pojačanim okvirom
  • 2. Jedinicom za kontinuirano rezanje
  • 3. Gumom obložene prese za armaturnu mrežu
TRG 4/2D
Radni kapacitet Ø12 mm
Brzina rezanja 25 m/min
Širina ploče za mrežu 4 m
Snaga motora 7.3 kW
Težina stroja 1200 kg
Dimenzije stroja 530×110x140(h) cm
TRG 6/1D
Radni kapacitet Ø12 mm
Brzina rezanja 25 m/min
Širina ploče za mrežu 6 m
Snaga motora 4.3 kW
Težina stroja 1450 kg
Dimenzije stroja 730x110x140(h) cm
TRG 6/2D
Radni kapacitet Ø12 mm
Brzina rezanja 25 m/min
Širina ploče za mrežu 6 m
Snaga motora 7.3 kW
Težina stroja 1850 kg
Dimenzije stroja 730x110x140(h) cm