Smart Tie - Izrada armature


Smart-Tie je brz i inovativan sistem vezanja armature. Sastoji se od uređaja koji je prilagodljiv svakom odvijaču i širokom rasponu kliješta za razne kombinacije vezanja. Napravljen je od aluminija i posebnog čelika