CM PRO Telescope - Izrada armature


CM PRO Telescope je stroj koji služi za sastavljanje armaturnih stupova i greda. Okarakteriziran je smanjenom longitudinalnom dužinom. Proces sastavljanja kaveza je obavljen od strane mobilne jedinice za varenje, a zona za utovar šipki je teleskop. Zbog toga, tijekom operacije varenja se smanjuje dužina dok se glava za varenje pomiče naprijed. Sastoji se od električne konzole za kontrolu pokretnog bušenog diska, hirauličnih potpora kaveza, jednog fiksnog i jednog mobilnog bušenog diska te payoff postoljem.

Minimalni Ø armaturnog stupa 200mm
Maksimalni Ø armaturnog stupa 1500mm
Makisimalna težina armaturnog stupa 5-7t
Makisimalna dužina armaturnog stupa 12 - 16m
Maksimalni Ø šipki 6 - 16mm
Spiralni razmak 0 - 500mm
Dijametar longitudinalnih šipki: 12 - 32mm
Snaga motora: 8kW
Radni pritisak 7bar

Saf 3000

Robot za automatsko varenje zajedno u kompletu sa MIG jedinicom za varenje. Zamjenjuje potrebno mjesto operatera obavljajući sav posao automatski. Samo je jedan operator potreban da upravlja sa više mašina ili da se uključi u neki drugi radni proces tijekom izrade kaveza.

Par CM diskova

Fiksni i pomični diskovi korišteni za izradu armaturnih stupova sa različitim promjerima šipki i duplim šipkama.