CM 1100 xp - Izrada armature


CM 1100 xp proizvodi cilindrične i prizmatične stupove sa varenom spiralom i programski određenoj udaljenosti vara. Zahvaljujući servomotorima, monoblok strukturi i drugim inovacijama, CM 1100 xp je brži, fleksibilniji i sigurniji stroj koji se lako prevozi. Sastoji se od električne konzole za kontrolu pokretnog bušenog diska, hirauličnih potpora kaveza, jednog fiksnog i jednog mobilnog bušenog diska te payoff postoljem.

CM 1100 xp
Minimalni Ø armaturnog stupa 200mm
Maksimalni Ø armaturnog stupa 1100mm
Makisimalna težina armaturnog stupa 3t
Makisimalna dužina armaturnog stupa 12 - 16m
Maksimalni Ø šipki 6 - 16mm
Spiralni razmak 0 - 500mm
Dijametar longitudinalnih šipki: 12 - 32mm
Snaga motora: 5kW
Radni pritisak 7bar

Saf 3000

Robot za automatsko varenje zajedno u kompletu sa MIG jedinicom za varenje. Zamjenjuje potrebno mjesto operatera obavljajući sav posao automatski. Samo je jedan operator potreban da upravlja sa više mašina ili da se uključi u neki drugi radni proces tijekom izrade kaveza.

Par CM diskova

Fiksni i pomični diskovi korišteni za izradu armaturnih stupova sa različitim promjerima šipki i duplim šipkama.