CM PRO 1600 - Izrada armature


CM PRO 1600 stroj služi za sastavljanje armaturnih stupova i greda. Sastoji se od električne konzole za kontrolu pokretnog bušenog diska, hirauličnih potpora kaveza, jednog fiksnog i jednog mobilnog bušenog diska. Duge šipke se provlače kroz rupe na diskovima sa obe strane, stežu se sa posebnim kliještima na više mjesta i potom vare pomoću automatskog robota.

CM Pro 1600
Minimalni Ø armaturnog stupa 200mm
Maksimalni Ø armaturnog stupa 1600mm
Makisimalna težina armaturnog stupa 5-7t
Makisimalna dužina armaturnog stupa 12 - 20m
Maksimalni Ø šipki 6 - 16mm
Spiralni razmak 0 - 500mm
Dijametar longitudinalnih šipki: 12 - 32mm
Snaga motora: 7kW
Radni pritisak 7bar
CM Pro 2000
Minimalni Ø armaturnog stupa 400mm
Maksimalni Ø armaturnog stupa 2000mm
Makisimalna težina armaturnog stupa 5-9t
Makisimalna dužina armaturnog stupa 12 - 24m
Maksimalni Ø šipki 6 - 16mm
Spiralni razmak 0 - 500mm
Dijametar longitudinalnih šipki: 12 - 32 mm
Snaga motora: 7kW
Radni pritisak 7bar