Mesh Spider - Armaturne dizalice


Mesh Spider je prvi uređaj za premještanje varenih armaturnih mreža, koji može prenositi veliku količinu mreža zahvaljujući kukama koje kače mrežu iznutra. Zbog automatskog sistema hvatanja i ispuštanja, Mesh Spider može premjestiti jednu ili vise mreža na siguran i brz način, rezultirajući uštedom prostora. Mesh Spider može se koristiti i za premještanje mreža sa kamiona i viličara.

MESH SPIDER
Kapacitet 4t
Dužina mreže 2-4m
Težina 700kg
Dimenzije/ukupna visina 1.550(h)x2.000x1.350
MESH SPIDER PE
Kapacitet 6t
Dužina mreže 4-6m
Težina 1100kg
Dimenzije/ukupna visina 1.400(h)x4.500x1.700
TRI-MESH SPIDER
Kapacitet 6t
Dužina mreže 4-6m
Težina 900kg
Dimenzije/ukupna visina 1.570(h)x4.550x1.350