Coil Flipper 2 - Armaturne dizalice


Coil Flipper 2 je efikasni patentirani uređaj za rukovanje kolutova. Zahvaljujući inovativnom dizajnu, može dizati i rotirati kolutove od horizontalne do vertikalne pozicije u jednom pokretu.

Maks. visina namota 1800 mm
Kapacitet 3000kg
Težina 800kg
Dimenzije 2000 (h)x1755x1345 mm