Bar Spider - Armaturne dizalice


Bar Spider je vrhunski uređaj za dizanje sa automatskim sistemom za ispuštanje (patentirani princip). Omogućava brzo istovaranje šipki sa kamiona te iste može odmah staviti na stroj bez da prekida radni ciklus, a sve to obavlja brzo i jednostavno. Dostupan je sa jedinicom za balans, koja služi kao protuteža materijalu kojim rukuje.

Kapacitet 1.2t
Težina 50kg
Dužina snopa 6 ÷ 14 m
Minimalna visina od kuke 2.200 mm