Coil Spider - Armaturne dizalice


Coil Spider je siguran i mali uređaj za dizanje koji moze zakačiti kolutove sa strane. Opremljen je sa automatskim uređajem za ispuštanje (patentirani princip) koji u kombinaciji sa smanjenim dimenzijama omogućuju istovaranje sa kamiona i pay-off postolja veoma brzo i sigurno. Dodavanjem prikladnih opcionalnih priključaka, Coil Spider može biti korišten u upotrebi sa vilicarima.

Vanjski radijus namota 1050 ÷ 1350 mm
1150 ÷ 1400 mm
Kapacitet 3,5 t / 5 t
Težina 280kg
Ukupna visina (h) 1.050 mm
Ukupna visina (Ø) 1.600 mm