Easy Hook - Armaturne dizalice


Pomoćna kuka. Omogućava lakšu manipulaciju sa armaturom u sigurnijem okruženju. Otpuštajući mehanizam operatoru omogućava laganu upotrebu na brz i siguran način.

Kapacitet 2.5t
Težina 4kg
Dimenzije/ukupna visina 110x81x600(h)mm